Fábrica Artiach

Noviembre - Azaroa 2023

Bilbao Maker Faire

Creative Technologies International Festival 

Organized since 2013, Bilbao Maker Faire works with the intention of bringing the latest international technological avant-garde closer to the local social fabric and being an engine of change in the environment through active, intersectional and inclusive participation.

This 2023 the Festival launches the programming of professional workshops, the publication as well as the interventions and activities for all audiences, in an extended format during the months of November and December. Halfway between the science fair and the art festival, the Maker Faires are a type of event that takes place in more than 200 cities around the world. Local, state and international projects of all kinds around digital culture and the creative use of technologies.

As in previous editions, this year Espacio Open is organizing the Festival again. We are an ecosystem of creative projects located in the Ribera de Deusto, in Zorrotzaurre Island.

Located since 2009 in the Old Cookie Factory of Bilbao (Artiach Factory), we work at the intersection between contemporary culture, technology and social issues. We develop projects to promote critical thinking and action programs, technological impulse and support to creative and cultural industries for public and private entities / organizations. A meeting place between heritage and contemporary culture open to citizens also throughout the year thanks to its Jardin Secreto Bilbao space. A team of 14 workers and more than 110,000 annual visitors.


Bilbao Maker Faire

Sormen Teknologien Nazioarteko Jaialdia

2013ko lehen ediziotikBilbao Maker Fairek nazioarteko azken abangoardia teknologikoa tokiko gizarte-sarera hurbiltzeko eta, parte-hartze aktiboaren, intersekzionalaren eta inklusiboaren bidez, ingurunea aldatzeko motorra izateko lan egiten du.

2023 honetan, workshops profesionalen programazioari, argitalpenari eta publiko guztientzako esku-hartzeei eta jarduerei eutsiko die, Azaroan eta Abenduan hedatutako formatu batean. Zientzia azokaren eta arte jaialdiaren artean, Maker Faires mundu osoko 200 hiri baino gehiagotan egiten den ekitaldi mota bat da. Tokiko, estatuko eta nazioarteko proiektuak, kultura digitalaren eta teknologien erabilera sortzailearen ingurukoak.

Aurreko edizioetan bezala, aurten ere Espacio Open antolatzen ari da jaialdia. Proiektu sortzaileen ekosistema bat gara, Deustuko Erriberan dagoena, Zorrotzaurre irlan.

2009az geroztik Bilboko Gaileta Lantegi Zaharrean(Fabria Artiach) daude, eta kultura garaikidearen, teknologiaren eta gizarte-gaien arteko elkargunean lan egiten dugu. Pentsamendu kritikoa sustatzeko proiektuak eta erakunde publiko eta pribatuentzako ekintza-, bultzada teknologikoko eta sormen- eta kultura-industriei laguntzeko programak garatzen ditugu.

Ondarea eta kultura garaikidearen arteko topagunea da, eta urte osoan zehar zabalik egongo da herritarrentzat, Jardin Secreto Bilbao espazioari esker. 14 langile eta 110.000 bisitari urtean.


Bilbao Maker Faire

Festival Internacional en Tecnologías Creativas

Desde su primera edición en 2013, Bilbao Maker Faire trabaja con la intención de acercar la última vanguardia tecnológica internacional al tejido social local y ser motor de cambio en el entorno a través de la participación activa, interseccional e inclusiva. Este 2023 el Festival lanza una programación de workshops profesionales, la publicación así como las intervenciones y actividades para todos los públicos, en un formato extendido durante el mes de Noviembre y Diciembre.

A medio camino entre la feria científica y el festival de arte, las Maker Faires son un tipo de evento que se realizan en más de 200 ciudades de todo el planeta. Proyectos locales, estatales e internacionales de todo tipo alrededor de la cultura digital y del uso creativo de las tecnologías.

Al igual que en ediciones anteriores, este año Espacio Open vuelve a organizar el Festival. Somos un ecosistema de proyectos creativos situado en la Ribera de Deusto, Ubicados desde 2009 en la Isla de Zorrotzaurre, en la Antigua Fábrica de Galletas de Bilbao (Fábrica Artiach), trabajamos en la intersección entre cultura contemporánea, tecnología y cuestiones sociales.

Desarrollamos proyectos para promover el pensamiento crítico y programas de acción, de impulso tecnológico y de apoyo a las industrias creativas y culturales para entidades/organizaciones públicas y privadas.

Un espacio de encuentro entre el patrimonio y la cultura contemporánea abierto a la ciudadanía además durante todo el año gracias a su espacio Jardin Secreto Bilbao. Un equipo de 14 trabajadores y 110.000 visitantes anuales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An initiative of:

Co-Organizers:

Sponsors:

 

 

 

 

 

 

Stay in Touch:
Get Local and Global Maker Faire Community updates.